poniedziałek, 1 września 2014

wózek

nietrzeźwy mężczyzna w wózku inwalidzkim przemieszcza się poboczem wiejskiej drogi,
 zatrzymuje go policja, sprawa trafia do grodzkiego sądu,  
sąd ma rozstrzygnąć, czy mężczyzna szedł, czy jechał,
Made in Poland