sobota, 8 lutego 2014

Stadion

 - ŁKS -

Całe swoje życie widziełem z okien jak coś na stadjonie się dzieje.