sobota, 9 czerwca 2012

T-Max 100 + HC-110

Roztwór B
RICOH GR1


lenovo type WooD