sobota, 18 lutego 2012

11 °F

Gdzieś w drodze ..........................
wschód 7:3o

0 °F – temperatura zamarzania mieszaniny wody z solą
32 °F – temperatura topnienia lodu

OLYMPUS E-1 + Zuiko Digital f=14-54 1:2,8-3,5 mk II