czwartek, 7 lipca 2011

Foto now !

POLAROID Sx 7o  - 1974 r.

PUSH!
Materiał natychmiastowy PX 7o Color Shade PUSH!

foto by HajeQ